سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
مسابقه صبح رسانه

شما با معبود خود چه گفتید که آسمانی شدید

شما در خلوتهای شبانه خود چه کردید که اینگونه پرواز را آموختید

دستم را بگیرید و مرا از این ظلمت کده رهایی بخشید


مناجات عاشقان با معبود
تاریخ : پنج شنبه 92/4/27 | 4:12 صبح | نویسنده : احمد یوسفی | نظر